Máy in Flexo

Máy in Flexo

(15)
Máy in Flexo

Máy làm tấm Flexo

Máy làm tấm Flexo phù hợp để tạo tấm flexo có kích thước khác nhau cho máy in flexo, độ dày tấm có 1,7mm, 2,28mm.

Liên hệ chúng tôi

Hai màu máy in flexo

Hai màu máy in flexo

Liên hệ chúng tôi

Sáu màu máy in flexo

Sáu màu máy in flexographic

Liên hệ chúng tôi

Bốn máy in flexographic

Bốn máy in flexographic

Liên hệ chúng tôi

Máy in Flexo bốn màu

Liên hệ chúng tôi

Sáu màu máy in flexographic

Sáu màu máy in flexographic

Liên hệ chúng tôi

Máy in Flexo hai màu

Liên hệ chúng tôi
Liên hệ chúng tôi
Tên

Tên can't be empty

* E-mail

E-mail can't be empty

Điện thoại

Điện thoại can't be empty

Công ty

Công ty can't be empty

* Thông điệp

Thông điệp can't be empty

Nộp